Kalender for 2016 med helligdager og ukenumre

F NyttårsdagM 5T F S Første maiO
L T O L M 18T
S O T S T F
M 1T F M 14O L
T F L T T Kristi himmelfartsdagS
O L S O F M 23
T S M 10T L T
F M 6T F S O
L T O L M 19T
S O T S T F
M 2T F M 15O L
T F L T T S
O L S O F M 24
T S M 11T L T
F M 7T F S Første pinsedagO
L T O L M 20 Andre pinsedagT
S O T S T GrunnlovsdagenF
M 3T F M 16O L
T F L T T S
O L S PalmesøndagO F M 25
T S M 12T L T
F M 8T F S O
L T O L M 21T
S O T SkjærtorsdagS T F
M 4T F LangfredagM 17O L
T F L T T S
O L S Første påskedagO F M 26
T S M 13 Andre påskedagT L T
F M 9T F S O
L O L M 22T
S T T