Grunnlovsdagen 2019 – 17. mai – ligger i uke 20

mandag 13.–søndag 19. mai 2019

f.eks. 23, 41 2019, 16 juni eller påske.
Facebook Twitter