Grunnlovsdagen 2019 – 17. mai – ligger i uke 20

mandag 13.–søndag 19. mai 2019

f.eks. 23, 35 2019, 15 juni eller påske.
Facebook Twitter